Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning 

SKANSKAs prosjekt Brevik skole og grendesenter

Skanska Norge AS utfører Brevik Skole for Vestby kommune i totalentreprise. Prosjektet består av prosjektering og bygging av ny Brevik skole og grendesenter i Son.

Skolen bygges som passivhus og forventes ferdigstilt januar 2018.

Illustrasjonene oversendt og brukt med tillatelse fra Link Arkitektur.

Isomax Energi as avd. Oslo/Akershus har fått oppdraget med å blåseisolere skolen.

Illustrasjon inne Link Arkitektur
Brevik Skole Skisse Ute Arkitektur
Brevik Skole Blaseisolert Vegg 1
Brevik Skole Blaseisolert Vegg 2

Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning