Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning 

Referanse Offentlig, Grøtte skole

Beskrivelse:
Perimeter Plus for isolasjon av vegg
Areal ca 1450 m2
Isolasjonstykkelse 22 cm

Oppdragsgiver:
Skanska Norge

Blåisolering Grøtte skole Blåisolering Grøtte skole Blåisolering Grøtte skole Blåisolering Grøtte skole
Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning