Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning 

Referanse Enebolig Namsos

Beskrivelse:
Nybygg
Blow-In-Blanket
Areal 250 m2,
Isolasjonstykkelse 350 mm
Oppdragsgiver:
Privat
Utført av:
Isomax Energi AS avd. Nord-Trøndelag

Enebolig Namsos
Blåseisolering enebolig Namsos
Blåseisolering enebolig Namsos 
Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning