Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning 

Blåseisolering i Miljøbyen Granåsen, Nordens største passivhusprosjekt

Beskrivelse: 
Supafil Frame for isolasjon av yttervegg i 2 blokker à 5 etasjer
Areal ca 2500 m2
Isolasjonstykkelse 35 cm

I tillegg blåses det gulv etter at Granab regler er montert.

Oppdragsgiver:
Skanska Norge

Bilde 1

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 2

Bilde 3

Bilde 3

Bilde 4

Bilde 4

Bilde 5

Bilde 5

Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning