Hovedkontor

Isomax Energi AS
Søren R Thornæs veg 8
7800 Namsos

Telefon: 480 88 400 – kontortid kl. 08.00-16.00.

 

Daglig leder/CEO
Tore J. Barstad

Tlf: + 47 906 20 135
 

Markedsavdelingen

Tlf: +47 906 20 173

Salgskonsulent
Geir Inge Tangen

Tlf. +47 941 61 771
 

Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning