Blåseisolering

I ytter-/innervegger på nybygg og skråhimlinger benytter vi metoden ”Blow-In-Blanket”, hvor det blåseisoleres bak en fiberduk.  

Metoden gir en tett isolasjon rundt rør og tekniske installasjoner, og har meget gode varme- og lydisolasjonsegenskaper. Muligheten for kuldebroer er svært lav da det ikke skal foretas noe skjæring, og isolasjonen siger ikke jfr godkjenning fra Sintef.  

Metoden har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

Vi bruker blåseullen Supafil Frame fra Knauf Insulation, som er en av verdens ledende isolasjonsprodusenter. Blåseullen er laget av resirkulert glass, og er spesialutviklet for blåseisolering, og et  patentert produkt i Brannklasse A1. Den er fri for kjemisk bindemiddel.

Det kreves ingen plass til lagring inne hvor isolasjonen trolig vil stå i veien, eller ute hvor den kan bli våt. Alt oppbevares i bilen, og det vil ikke bli fukt i isolasjonen.

Ingen håndtering av isolasjon på byggeplass, ikke noe svinn eller rydding av plast og avkapp.

Blåseisolering er raskt og enkelt, og etterlater en ren og pen bolig. Blåseullen er miljøvennlig, luktfri og støver lite. Den gir et behagelig inneklima for beboerne.

Registreringsbevis StartbankSintef teknisk godkjenning